Please activate some Widgets Or disable it from theme option

Pollogen a company of Lumenis

Lumenis บริษัท ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมความงามและจักษุวิทยา ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการพัฒนาและจำหน่ายเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่นเลเซอร์พัลซิ่งแสงเข้มข้น (IPL) และความถี่วิทยุ (RF) เกือบ 50 ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของ Lumenis ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลและคลินิกทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและปลอดภัยสูง ปัจจุบัน Lumenis ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวิวัฒนาการการรักษาที่ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปในปัจจุบัน

เครื่องมือแพทย์