Please activate some Widgets Or disable it from theme option

epilab_22

ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ระดับนานาชาติตั้งแต่ปี 1977 ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ Asclepion เติบโตในอุสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล TOP 100 สำหรับธุรกิจขนาดกลางที่มีความคิดริเริ่มในประเทศเยอรมันนี โดยมีประเทศให้ความสนใจเครื่องมือแพทย์กว่า 60 ประเทศ ได้ให้ความไว้วางใจเทคโนโลยี Asclepion จากประเทศเยอรมันนี ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

Asclepion ได้บรรลุเป้าหมายนี้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพทุกด้าน โดยการค้นหาข้อเสนอใหม่ ๆ เพื่อรับประกันความสำเร็จ ของผู้จัดจำหน่ายและแพทย์ และทางด้านการบริการของ Asclepion นั้นเป็นไปตามพันธกิจของเราที่สร้างขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจในการสร้างผลในเชิงบวกแก่ลูกค้า หุ้นส่วนของเรา และบริษัทคู่ค้าในท้องถิ่น รวมถึงแพทย์และคนไข้ทุกราย


Asclepion Laser Technologies 

ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ระดับนานาชาติตั้งแต่ปี 1977 ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ Asclepion เติบโตในอุสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัล TOP 100 สำหรับธุรกิจขนาดกลางที่มีความคิดริเริ่มในประเทศเยอรมันนี โดยมีประเทศให้ความสนใจเครื่องมือแพทย์กว่า 60 ประเทศ ได้ให้ความไว้วางใจเทคโนโลยี Asclepion จากประเทศเยอรมันนี ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

Asclepion ได้บรรลุเป้าหมายนี้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพทุกด้าน โดยการค้นหาข้อเสนอใหม่ ๆ เพื่อรับประกันความสำเร็จ ของผู้จัดจำหน่ายและแพทย์ และทางด้านการบริการของ Asclepion นั้นเป็นไปตามพันธกิจของเราที่สร้างขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจในการสร้างผลในเชิงบวกแก่ลูกค้า หุ้นส่วนของเรา และบริษัทคู่ค้าในท้องถิ่น รวมถึงแพทย์และคนไข้ทุกราย