Please activate some Widgets Or disable it from theme option

                  บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เราเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 7 ปี หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของเทคนิคอลไบโอเมด ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คือ ความสามารถในการคัดสรรนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อความงามใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่เปี่ยมศักยภาพและมุ่งมั่นในการคัดสรร “สิ่งที่ดีที่สุด” ให้กับลูกค้าเสมอ และแน่นอนว่า หนึ่งในพันธกิจของเราคือการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ศักยภาพสูง มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น มาช่วยเติมเต็มเป้าหมายและเปลี่ยน “ความฝัน” ให้กลายเป็น “ความจริง” เราพร้อมเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้เข้ามาเป็นส่วนนึงกับครอบครัวเทคนิคอลไบโอเมด

การฝึกอบรม


                  ที่เทคนิคอลไบโอเมด เราทราบดีว่าองค์กรของเราจะเติบโตอย่างมั่นคง ได้เท่ากับความก้าวหน้าของบุคลากรของเรานั่นเอง และนี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าสู่เป้าหมายในอาชีพของพวกเขา เราส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเสมอ ปัจจุบันเรามีโปรแกรมฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของเราจะรอบรู้เท่าทันนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

สวัสดิการพนักงาน

                  ที่เทคนิคอลไบโอเมด เราดูแลพนักงานของเราไม่เฉพาะงานเท่านั้น สำหรับเรา พนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เราจัดให้มีกิจกรรมดี ๆ ที่มีความสนใจหลากหลาย เพื่อให้เป็น HAPPY WORK PLACE สำหรับพนักงาน ช่วยให้พนักงานของเทคนิคอลไบโอเมด มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้เรายังมีการทำ “CSV” หรือ “Creating Shared Value” ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานจากส่วนงานที่ต่างกันจะได้พบปะ ทำความรู้จักและสนิทสนมกับมากขึ้น และกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการที่เทคนิคอลไบโอเมดมอบให้แก่พนักงานของเราทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ตำแหน่งงาน

กดลิ้งค์ด้านล่าง ทำแบบทดสอบก่อนที่จะเข้ามาสัมภาษณ์งาน (รบกวนส่งก่อนเข้ามาสัมภาาณ์งาน 1 วัน)

รบกวนศึกษาข้อมูลของบริษัทฯก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเวปไซด์บริษัท