Please activate some Widgets Or disable it from theme option

ตำแหน่ง : Technician Service and support

รายละเอียดของงาน

   1. เข้าตรวจเช็ค PM, MA การทำงานของเครื่องมือแพทย์

   2. บริการหลังการขายกรุงเทพและปริมลฑณและต่างจังหวัด

   3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมให้กับลูกค้า

   4. สรุปผลการทำงานประจำวันในระบบ CRM

   5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

   2. จบวุฒปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

   4. มีประสบการณ์ด้านงานเครื่องมือแพทย์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

   5. สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี

   6. มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีบุคคลิกภาพดี

สวัสดิการ

   1. ค่าคอมมิสชั่น จ่ายทุกเดือน (บางตำแหน่ง)

   2. ค่าเสื่อมรถ ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง)

   3. สวัสดิการตามกฎหมายครบ

   4. สวัสดิการเพิ่มเติม (ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) กรณีผ่านทดลองงานแล้ว

   5. โบนัสตาม Performance และ Special ในโอกาสต่างๆ

   6. ร่วมกิจกรรมนันทนาการสันทนาการต่างๆในบริษัททั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

เงินเดือน

   ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)

 

      ทำแบบทดสอบก่อนที่จะเข้ามาสัมภาษณ์งาน (รบกวนส่งก่อนเข้ามาสัมภาาณ์งาน 1 วัน) Click

      รบกวนศึกษาข้อมูลของบริษัทฯก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเวปไซด์บริษัท