Open on Mon – Fri 09:00-17:00

TEL : 02-538-6996

TBM-Vlog

TBM Vlog The Series

TBM Vlog | นพ.นิวัติ พลนิกร “ความสำเร็จเป็นภาพลวงตา”

TBM Vlog | นพ.นิวัติ พลนิกร “เลเซอร์เปลี่ยนชีวิต”

TBM Vlog | นพ.วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์ (Amara Clinic) กับประเด็นฮอต! “Body-Jet ปลอดภัยกับคนไข้อย่างไร?”

TBM Vlog | นพ.นิวัติ พลนิกร “เลเซอร์เปลี่ยนชีวิต”

 

TBM Vlog – นพ.วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์ (Amara Clinic) ให้ความรู้ “ก่อนดูดไขมัน-เติมไขมัน ควรพิจจารณาอะไร?”

TBM Vlog | นพ.นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์ “ไม่ว่ายุคไหน ทุกวิกฤตก็มีโอกาส”

TBM Vlog – มารู้จักกับ PicoSure เลเซอร์รักษาฝ้าเรื้อรัง by ดีว่าดี คลินิก

TBM Vlog | เคล็ดลับยืดอายุการใช้งานเครื่อง Medlite C6 Ep.1