Please activate some Widgets Or disable it from theme option

ตำแหน่ง : Sales Consultant (Medical Device and Cosmedical Product)

รายละเอียดของงาน

   1. แนะนำและขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชสำอาง (เลือก 1 Product)

   2. บริการหลังการขาย

   3. สรุปรายงานการขาย /ประจำเดือน/ไตรมาส /ประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี

   2. มีประสบการณ์ด้านขายเครื่องมือแพทย์และเวชสำอางค์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

   3. มียานพาหนะเป็นของตนเอง

   4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   5. บุคลิกหน้าตาดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้ากับผู้อื่นได้ดี

   6. มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น รักงานขาย และมีทักษะในการขายเป็นอย่างดี

   7. สามารถทำงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

ทำแบบทดสอบก่อนที่จะเข้ามาสัมภาษณ์งาน (รบกวนส่งก่อนเข้ามาสัมภาาณ์งาน 1 วัน)
Click

รบกวนศึกษาข้อมูลของบริษัทฯก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเวปไซด์บริษัท